Monthly Archives: november 2008

Diamanter gjennom historien

Sanskrit dokument som beskriver diamanter

Sanskrit dokument som beskriver diamanter

I gamle skrifter som daterer tilbake til det 4. århundre før Kristus har man funnet spor av beskrivelser av diamanter, så bruken av diamanter er ikke noe nytt.

Både diamantens optiske egenskaper og hardhet har vært beskrevet og verdsatt i hundrevis av år. Diamanter symboliserte den gang som nå rikdom, varighet, status og kvalitet.

Et tilbakeblikk i historien, viser at diamanter i uminnelige tider har vært assosiert med det samme som vi assosierer diamanter med i dag.

Tesori Diamanter finner du hele historien: https://www.tesori.no/beromte-juveler-smykker/